07 augusta 2010

Projektový seminár 2010

Odborným, ale i spoločenským vyvrcholením vyučovacieho procesu na UTV pri STU v počítačových študijných odboroch bolo po ukončení akademického roka 2009/2010 stretnutie poslucháčov. V rámci stretnutia frekventanti študijného odboru Praktické využitie počítačov predstavili ako výsledok vlastnej samostatnej práce svoje projekty.

Prezentácie 2. skupiny Praktické využitie počítačovTohtoročný šiesty ročník stretnutia sa niesol predovšetkým v znamení multimediálnych projektov. Vo všetkých skupinách to boli projekty zamerané na spracovanie fotografií, foto- a video-prezentácií i so sprievodným ozvučením.

Práce, vytvorené v druhej skupine pod vedením lektora Michala Strečanského, demonštrovali poslucháčky Eva Wagnerová a Oľga Urmaničová. Predviedli spolu 8 projektov i za tých poslucháčov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli stretnutia zúčastniť.

V prvej skupine sa poslucháči hlbšie zaoberali aj samotnou podstatou fotografovania (lektor Miroslav Babinský), celú jednu lekciu venovali fotografovaniu profesionálnej fotomodelky.

Fotografie z lekcie spracovala Gabriela Dömeová vo forme videoprezentácie pod názvom „Modelka v pohybe“. Práca je zverejnená na internetovej službe YouTube, ktorú poskytuje vyhľadávací portál Google a možno ju spustiť priamo v okne aplikácie vľavo a taktiež nájsť pomocou adresy: http://tinyurl.com/3vek-modelka.

Autorka pridala i originálne nasnímaný videofilm s názvom „Koncert Matylda“, bolo to vystúpenie jej vlastnej vnučky. Prezentácia „Fotomodelka“ bola dielom poslucháčky Irén Malinák. Videofilm, nasnímaný kompaktným digitálnym fotoaparátom s názvom „Budova STU na Vazovovej ulici“, predviedla poslucháčka Helena Pšenicová.

Prezentácie 1. skupiny Praktické využitie počítačov Poslucháč prvej skupiny Jaroslav Procházka predviedol tri videoprezentácie. Prvá s názvom „Autosalón“ dokumentovala autorov záujem o historické osobné automobily, druhá „Pohľad do minulosti“ uviedla autorovu zbierku pohľadníc starej Bratislavy a iných slovenských miest a Tatier. Najpôsobivejšia však bola tretia prezentácia s názvom „Fotografické spomienky na rok 1968“, v ktorej uviedol vlastné fotografie, ale i zozbierané dobové snímky ďalších autorov.

 

Prezentácie 3. skupiny Praktické využitie počítačovPôsobivá prezentácia o roku 1968, ozvučená vhodným zvukovým sprievodom je taktiež zverejnená na internetovej službe YouTube, a dostupná pomocou (skrátenej) adresy http://tinyurl.com/3vek-aug68.

 

Z tretej skupiny, ktorú viedol Milan Slezák, Andrej Trebatický uviedol formou fotoalbumu Picasa vlastné fotografie z Monetových záhrad v   Giverny ako porovnanie s   fotografiami impresionistových obrazov z tohto miesta.

Prezentácia je dostupná aj na internete: http://picasaweb.google.sk/projekty.tretivek/ProjektMonet# .

2010UTV-S-09a Ďalšiu fotoprezentáciu z tretej skupiny pripravil poslucháč Gerhard Kreuzer pod názvom „Na hrade Devín“. Prezentáciu zostavil z vlastných fotografií z  jarnej vychádzky členov tretej skupiny na toto historické miesto. Jednotlivé snímky sú doplnené titulkami, nechýba ani štúrovský text.

Vybrané uvádzané prezentácie a i ďalšie sú uvedené na internetových stránkach, podrobnosti o nich (i o ďalších realizovaných projektoch) poskytnú autori alebo lektori.

Celkove bolo na podujatí predstavených 16 projektov. Viac fotografií zo seminára si môžu záujemcovia pozrieť vo fotoalbume Seminár UTV 2010.

Žiadne komentáre: