24 júna 2008

Prezentácie projektov poslucháčov

Záver akademického roka patril v učebnom odbore Praktické využitie počítačov dňa 19. júna 2008 podujatiu, na ktorom najaktívnejší poslucháči predviedli projekty, ktoré dokumentovali výsledky ich samostatnej tvorivej práce na základe vedomostí a zručností, získaných počas štúdia.
Gabriela Dömeová predstavila prezentáciu, vytvorenú programom MS Powerpoint na tému: "Bratislava hlavné mesto Slovenskej republiky". V prezentácii na 19 snímkoch ukázala vybrané stavebno - historické pamiatky hlavného mesta s krátkou výstižnou charakteristikou. Prezentáciu autorka prakticky využíva vo výchovnom procese na materskej škole na Kameliovej ulici v Bratislave - Vrakuni. Prezentácia je typickým príkladom pre praktické využitie informačných a komunikačných technológii v edukačnom procese.

Milota Musilová: Bratislava našimi očami - spracovanie fotografií o neustále sa meniacej podobe mesta, intenzívnej výstavbe a obavách z toho, že záujmy investorov na hospodárskom zisku budú znepríjemňovať a poškodzovať život bratislavčanov. Prezentáciu je možné pozrieť po aktivovaní tohoto odkazu.

Štefánia Krumlová
: Predniesla niekoľko príspevkov. Prvým bol fotoalbum z exkurzie po Bratislave, zdôraznila v ňom nutnosť zachovania zelene v meste; Ďalšou témou boli ukážky voľnej grafickej tvorby pomocou jednoduchého kresliaceho programu v rámci MS Word. No nesporne najväčší úspech vrátane potlesku si získala prezentácia rozprávky s názvom "Nie je myš ako myš", z ktorej je i priložená fotografia. I keď autorka zo zdravotných dôvodov odovzdala prezentácie na publikovanie až neskôr, záujemcovia si môžu príslušný súbor stiahnuť zo servera subory.sk, kde bude uložený ešte 30 dní od posledného stiahnutia. Okrem cvičných dôvodov je to preto, že prezentácia zaberá 31,65 MB, čo je príliš veľa na nami využívané bezplatné služby Google.

S poslucháčmi svojich skupín predstavoval projekty lektor Michal Strečanský. Pôsobivé boli prezentácie obrázkov športovísk pre blížiace sa olympijské hry v Číne, ale i ďalšie audiovizuálne prezenácie ako videonahrávky a demonštrácia tvorby pohyblivých animácií.

Anna Frolová: Predviedla spôsob vedenia evidencie nahrávok na nosičoch CD a DVD pomocou zdieľaných zoznamov. Prezentovala vytvorenie zoznamu v Exceli a jeho následnú transformáciu do Google dokumentu, zdieľaného viacerými užívateľmi.

Zlata Čabajová: Prezentovala svoje skúsenosti s kúpou prenosného počítača, podľa akých kritéríí sa rozhodovala pri kúpe a s akým prístupom sa stretla u predajcov. Ďalej predviedla postup zriadenia vlastnej domény a vytvorenie web sídla www.biopocasie.sk. Prezentácia je dostupná na webovej stránke tu.

Niekoľko nie príliš vydarených fotografií umiestnil autor do PWA s názvom Projekty PVP 2008.
Pripomienky prosí vyjadriť v komentári k foto alebo v komentári k tomuto blogu. Kolegovia môžu zaslať fotografie, ktoré by chceli zverejniť, na adresu tretiveknalinke.

Príspevok bol upravený 6.11.2008

Žiadne komentáre: