13 júla 2009

Prvý seminár v novej učebni

Po ukončení akademického roka v počítačových študijných odboroch je odborným, ale i spoločenským vyvrcholením vyučovacieho procesu odborný seminár študijného odboru Praktické využitie počítačov. Na tomto seminári frekventanti predstavujú, ako výsledok vlastnej samostatnej práce, svoje projekty.
V pondelok, 22. júna 2009 sa P6220053-SEMuž pred desiatou hodinou so zvedavosťou i napätím zhromažďovali účastníci seminára. Veľkú časť pozornosti vzbudila samozrejme nová počítačová učebňa UTV, ktorá v nej organizovala svoje prvé podujatie.
Novoupravené priestory, nové vnútorné zariadenie, pripravené pre 50 účastníkov, príjemné farby, osvetlenie a klimatizácia. A vynikajúce zázemie so sociálnym zariadením i ďalšími servisnými priestormi.
Základom pre efektivitu práce v učebni je moderné premietacie zariadenie - dataprojektor s diaľkovým ovládaním a veľkou plochou premietacieho plátna.

P6220049-SEMPosledná kontrola projektov pred ich prezentovaním.
Na premietacom plátne je zobrazená časť III.dielu prezentácie s básničkou spolužiakom od spolužiaka – autorom prezentácie je Eduard Pulmann .
Práve sa premieta snímok, na ktorom sú dekoračné fotografie z Olympijských objektov v Pekingu.

P6220058-SEM


Stretnutie poslucháčov otvorila a moderovala vedúca UTV pri STU v Bratislave Eleonóra Adlerová.

P6220061-SEMMichal Strečanský, lektor UTV pri STU predniesol úvodné slovo k prezentáciám projektov poslucháčov 2. skupiny študijného odboru "Praktické využitie počítačov" .
Eva Wagnerová prezentuje svoj projekt:
Privítanie, blahoželanie a predstavenie vlastných www stránok” poslucháčov 2. skupiny študijného odboru Praktické využitie počítačov

P6220063-SEM
P6220064-SEM
P6220066-SEM
Anna Vašíčková komentuje prezentáciu svojho projektu s historickou témou “TUTANCHÁMON
Eduard Pulmann: "Pomaturitné stretnutie” s podtémou: “57 rokov od maturity VIII.C v Trnave v r. 1651"
Ladislav Adamko predvádza spôsob tvorby projektu "Návrh vybavenia kuchyne počítačom"
P6220065-SEM Oľga Urmaničová v projekte vlastnej www stránky “Záhrada – môj relax” prezentuje svoj pozitívny vzťah nielen ku kvetom, ale aj k ich pestovaniu. Adresa stránky je: zahrada-mojrelax .
Druhá skupina sa veľmi intenzívne venovala zvládnutiu tvorby webových stránok pomocou redakčného systému Webnode. Stránky poslucháčov, zasahujúce do rôznych záujmových oblastí sú stále živé, presvedčiť sa je možné na adrese http://www.u3v1.webnode.sk. Na jej "Úvodnej stránke" a podstránke "O nás" sú hypertextové odkazy na všetkých 12 vlastných www stránok 2. skupiny, tak ako boli v prezentácii predstavené.
Projekty Evy Wagnerovej, a Oľgy Urmaničovej sú ich vlastnými www stránkami s URL adresami http://www.u3vwagnerova.webnode.sk a http://www.zahrada-mojrelax.webnode.sk.

sP6220017-SEMZ tretej skupiny študijného odboru predstavil Milan Vlček svoju prácu na projekte "Databázový zoznam šachových partií". Autor za pomoci programu MS Excel usporiadal rozsiahly súbor údajov o šachových partiách do formy databázovej tabuľky (údaje o viac ako 250 šachových partiách, odohratých v čase od 27.11.2005 do 21. 5. 2009). V databáze každý záznam obsahuje kľúčové údaje o partii (dátum, hráči, výsledok, otvorenie, súťaž), ale i hypertextový odkaz na komentovanú partiu na novoborskom šachovom serveri. Po kliknutí na tento odkaz je možné si vybratú partiu prehrať, ale i skúsiť iné alternatívy priebehu hry. Skrátenú verziu databázového programu si môžete vyskúšať tu.
P6220073-SEMProjekty poslucháčov prvej skupiny študijnej skupiny uviedol jej lektor Miroslav Babinský. Veľká časť poslucháčok skupiny sa venovala digitálnej fotografii a zdokonaľovaniu zručností pri práci so snímkami a spôsobu ich publikovania, predovšetkým s využitím služby vyhľadávača Google – Picasa Web Albums.
V rámci skupiny bola usporiadaná súťaž o najlepšiu fotografiu z vybraných tematických oblastí. Fotografie zhromažďovala komisia zložená z účastníčok projektu a umiestňovala ich anonymne vo verejnej fotogalérii najlepsiefotkyskupinyutv. Fotogaléria obsahuje celkom 168 fotografií z 9 tématických oblastí. Vyhodnotené najlepšie fotografie boli predstavené i fyzicky – účastníci ich mohli vidieť na nástenke (na týchto snímkach v pozadí na stene).
Na obrázku prezentujú poslucháčky Milota Musilová a Gabriela Dömeová projekt “Ukladanie fotografií na internet pomocou Picasa Web Albums”.
P6220074-SEM
P6220076-SEM
Irena Malináková: Ako urobiť prezentáciu v programe MS PowerPoint z fotografií, tak aby sa dala poslať e-mailom (“Hromadné zmenšovanie fotografií” pomocou aplikácie Irfan View).
Klaudia Gschwendtová: Prezentácia s názvom “Bratislava očami radového občana” je o tom, ako poslucháčka vníma zmeny vo vzhľade Bratislavy pod vplyvom stavebného rozmachu.
Fotografie v tomto príspevku sú uverejnené vo fotoalbume služby Picasa Web Albums s názvom Seminár PVP 2009 verejnej fotogalérie autora príspevku s názvom Tretiveknalinke.
Prezentované projekty poslucháčov budú postupne sprístupnené tak, aby mohli byť využité pri ďalšej výučbe.

Žiadne komentáre: